Üzletszabályzat

Érvényes 2019. július 1-től

A arnyekoljunk.hu, mint a Gato Negro Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett internetes site arnyekoljunk.hu domain nevek alatt elérhető tartalom ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.
 
1.) Jogok és kötelezettségek A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
a) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldal üzemeltetése harmadik fél szerverein történik.
b) Felhasználó viseli a honlap használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
c) A arnyekoljunk.hu által megjelenített tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
d) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb felhasználása a Gato Negro Kft. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
 
2.) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
a) A arnyekoljunk.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a arnyekoljunk.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Gato Negro Kft-t illeti.
b) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
c) A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
d) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A arnyekoljunk.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.
 
3.)  Felelősség kizárása:
A arnyekoljunk.hu nem vállal felelősséget:
a) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből a látogatók irányában;
b) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
c) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
d) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
e) a rendszer használatából adódó károkért,
f) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A arnyekoljunk.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.
 
4.) Egyéb rendelkezések
a) A arnyekoljunk.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát az általuk üzemeltetett weboldal tekintetében.
b) A arnyekoljunk.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

 

2012-2023 (c) Neo-arnyekolas.hu - Árnyékolástechnika, lakástextil | Adatvédelem | Üzletszabályzat

Gato Negro Kft. | 06-30-251-7574 | info@arnyekoljunk.hu |